REKCAD Yönetim Kurulu ve Görev Dağılımı:

Bülent Gürbüz Başkan
Tennur Yerlisu Lapa Başkan Yardımcısı
Kerem Yıldırım Şimşek Genel Sekreter
S. Cem Dinç Muhasip Üye
Metin Argan Üye
Aydoğan Aydoğdu Üye
Mehmet Demirel Üye

 

REKCAD Denetleme Kurulu ve Görev Dağılımı:

Velittin Balcı Başkan
Betül Bayazıt Başkan Yardımcısı
Rıza Darendelioğlu Üye