Rekreasyon Çalışmaları ve Araştırma Derneği’nin 3. Olağan Genel Kurulu 31 Mart 2019 tarihinde saat 11.00’da Ankara Üniversitesi (Gölbaşı Yerleşkesi), Spor Bilimleri Fakültesi, 1 nolu amfide yapılacaktır.

Yukarıda belirtilen tarihte çoğunluk sağlanamaması durumunda Genel Kurul’un 13 Nisan 2019 tarihinde saat 17.30’da Bodrum La Blanche Island Otel toplantı salonunda (Bodrum-Muğla) yapılmasına karar verilmiştir. 

REKÇAD Yönetim Kurulu

 

Gündem

Açılış ve Yoklama

Divan Seçimi

Gündeme İlişkin Önerilerin Alınması

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Denetleme Kurulu Raporu

Yönetim ve Denetleme Kurullarının İbrası

Yönetim ve Denetim Kurulu Seçimi

Dilek ve Temenniler