REKCAD Denetleme Kurulu ve Görev Dağılımı:

Velittin Balcı Başkan
Betül Bayazıt Başkan Yardımcısı
Rıza Darendelioğlu Üye